Gedachten en emoties golven door mijn leven.
Alsof ze mijn grootste vrienden zijn.
Ik speel met ze en we hebben geen geheimen voor elkaar.
Ik ben naakt.
Zo ben ik geboren.

Thoughts and emotions wave through my life.
As if they are my biggest friends.
I play with them and we have no secrets for each other.
I am naked.
That is how I was born.
Van oudsher probeert de mens zich te vereeuwigen. Wat de reden ook moge zijn, het laat mij zien dat men zich duidelijk bewust is van de vergankelijkheid van het lichaam. Dit is ook één van de redenen waarom ik mijn lichaam op deze moderne manier vastleg. Toen in november 2013 mijn vijftigste verjaardag dichterbij kwam, realiseerde ik mij hoeveel ik veranderd was in de jaren daarvoor. Geestelijke en fysieke transformaties die mij langzaam maar zeker volwassen maakten. Ik was geestelijk nog een kind terwijl mijn lichaam in de overgang was gekomen. Ik besefte dat mijn lichaam wél met de tijd is meegegaan.
En dat mijn lichaam nog ouder zal worden mits het leven dit toelaat. Nog een reden is dat ik in mijn werk als masseuse altijd te maken heb met lichamen van anderen. Men geeft zich aan mij bloot. Waarom ik dan ook niet aan hen? Het lichaam staat voor mij symbool voor onze natuur en draagt uit wie wij zijn op dit moment.  Ik realiseer me dat ik dankzij mijn lichaam hard heb kunnen werken en mezelf heb kunnen voorzien in levensonderhoud. Ik erken mijn lichaam en wil het eren.

In dit boek deel ik de foto's van mijn lichaam en de gedichten uit mijn geest met anderen. In de hoop dat iedereen zich, ondanks beperkingen of uitdagingen, liefdevol gewaar mag zijn van zijn of haar lichaam.
Ever since the ancient times, men were busy to immortalize themselves. For whatever reason this was, it shows me that they were consciously clear about how impermanent the body is. This is one of the reasons why I immortalize my body in this modern way. When in November 2013 my fiftieth birthday approached, I realized how much I had changed in the years before. Mental and physical transformations slowly but surely made me become an adult. Mentally I was still a child while my body had reached menopause. I realized that my body did move on during the passing of time and that my body will get much older if life lets it.
The second reason is that in my work as a masseuse I always have to do with the bodies of others. People expose themselves to me. Why can't I do the same to them? To me the body is a symbol of nature and carries out who we are at this moment. I realize that I'm grateful because through my body I was able to work hard and managed to make a living. I recognize my body and I want to honor it.


In this book I share the pictures of my body and the poems of my mind with others. Hoping that everyone, no matter what limitations or challenges, may dearly be aware of their own.
Nu verkrijgbaar / Now Available
ISBN 978-90-824215-0-7

Facebook Twitter LinkedIn Google+


Idee | Idea naakt poseren voor: Posing naked for: Patrick Krolis/BodyNsoul Photography   Vormgeving en illustratie | Design and illustration Christiaan Helmig/Donkerwit
Drukkerij | Printer Andi Druk BV   Vertaling | Translation Iris Stomp, Michelle Wijler, Petra Theeuwen.   Correctie | Correction Jan Smeets/Smeetstekst, Bianca Baldi, Lambrecht Kok